Privacy- en cookieverklaring

1. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. ‘Persoonsgegeven’ is daarmee een breed begrip. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, telefoonnummer en overige contactgegevens.

2. Het doel van deze privacy- en cookieverklaring

Met deze privacyverklaring informeren we u over de manier waarop Webosa uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Ook leggen we uit hoe we voldoen aan privacywetgeving zoals de AVG. Lees deze verklaring goed, zodat u weet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

3. Het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze gegevens door ons zijn verkregen. In dit geval vanwege uw bezoek aan onze website, omdat u klant bij ons bent of een bestelling wilt plaatsen. Wij informeren u over onze privacy-en cookieverklaring via onze website.

4. Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

4.1 Om bestellingen via onze website te kunnen verwerken

Zodra u een bestelling heeft geplaatst, verwerken wij gegevens zoals: geslacht, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en (indien van toepassing) btw-nummer. Heeft u een persoonlijk account? Dan worden de gegevens (ook) in uw account opgeslagen. We slaan ook informatie over eerdere bestellingen en/of annuleringen op in uw account. Zo kunnen wij u sneller helpen. Zodra u een bestelling plaatst, wijzigt of annuleert, ontvangt u van ons altijd een bevestiging per e-mail.

Betalingen worden gedaan via onze payment providers (PayPal, Adyen en ING). Deze payment providers zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Op de website van de door u gekozen payment provider vindt u meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens. Wij verwerken financiële gegevens. Dit is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b van de AVG).

4.2. Om uw persoonlijke account aan te maken en te onderhouden

Er wordt voor u een account aangemaakt, zodat u volledig gebruik kunt maken van uw diensten. Een account bevat persoonsgegevens zoals uw naam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, eerdere bestellingen en/of lopende contracten. Dit doel is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b van de AVG). De persoonsgegevens die u via uw account opgeeft, kunt u aanpassen wanneer u wilt.

4.3. Voor klantenservice: afhandeling van vragen, opmerkingen en klachten

U kunt ons bereiken via telefoon, e-mail, chat en social media. Om u direct te kunnen helpen, maken we gebruik van de gegevens die beschikbaar zijn in ons klantrelatiesysteem. Hierin staan bijvoorbeeld uw contactgegevens en aankoopgeschiedenis. Telefoongesprekken en contactlogs met onze Klantenservice kunnen gebruikt worden voor trainingsdoeleinden.

De gegevens die we voor dit doel gebruiken zijn nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG) en/of ons gerechtvaardigde belang (artikel 6, lid 1, sub f van de AVG).

4.4. Voor analyses en ter ontwikkeling van onze website, producten en diensten

We benaderen u soms voor klantonderzoeken, bijvoorbeeld om uw tevredenheid te meten. Uw feedback en (online) klantgedrag zijn voor ons erg waardevol om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. We geven u altijd de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor dergelijke klantenonderzoeken via support. De grondslag is ons gerechtvaardigde belang bij een efficiënte bedrijfsvoering (artikel 6 lid 1 sub f van de AVG).

We verwerken ook gegevens die u indirect aan ons verstrekt. Onze website gebruikt cookies voor functionele doeleinden, analytische doeleinden en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn nodig voor het gebruik van de website. Het betreft de volgende gegevens:

locatiegegevens;
IP-adres of app-ID's;
internetbrowser en apparaattype;
websitetaal.

De gegevens uit de analytische cookies en marketing-cookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die u tijdens het bestelproces opgeeft, maar zorgen er wel voor dat wij inzicht krijgen in de conversieratio, de manier waarop onze website gebruikt wordt en de manier waarop we onze site kunnen verbeteren. Meer informatie over cookies vindt u in de cookieverklaring verderop in deze privacy- en cookieverklaring. De wettelijke basis is toestemming, die u geeft door akkoord te gaan met onze cookievoorwaarden in de cookie-banner op de website (artikel 6 lid 1 sub a van de AVG).

4.5. Voor het verzenden van aanbiedingen, nieuws en acties per e-mail

U ontvangt alleen marketingberichten van ons als u daarvoor toestemming heeft gegeven, of als u producten of diensten bij ons heeft afgenomen en niet heeft aangegeven de marketingberichten niet te willen ontvangen. Ontvangt u liever geen nieuwsbrief meer? Uitschrijven doet u door onderaan de nieuwsbrief op ‘Uitschrijven’ te klikken.

We verwerken ook enkele gegevens zonder dat u dit direct merkt. Bijvoorbeeld als u onze elektronische (nieuws)brieven leest. We verzamelen deze gegevens door middel van e-mailpixels. Met behulp van de e-mailpixels weten we of en wanneer een e-mail is geopend en op welke links in de e-mail is geklikt. Zo weten we hoe effectief en relevant onze nieuwsbrieven zijn en kunnen we op termijn een meer gepersonaliseerde selectie van nieuws en/of aanbiedingen toesturen en deze afstemmen op uw interesses.

Als u niet wilt dat wij een e-mailpixel gebruiken, dan is dat uiteraard geen probleem. U kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar [email protected]. In dat geval ontvangt u geen gepersonaliseerde nieuwsbrieven en/of aanbiedingen meer. De rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigde belang (artikel 6 lid 1 sub f van de AVG).

5. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Webosa verkoopt of verhandelt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens wel delen met externe leveranciers (zoals een verwerker) of overheidsinstanties voor de hierboven beschreven doeleinden. Dit gebeurt in overeenstemming met relevante wetgeving.

6. Leveranciers

In beperkte gevallen kan een specifieke leverancier ons helpen bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Met zulke leveranciers sluiten wij verwerkingsovereenkomsten. Dit doen we zodat goed is vastgelegd dat zij persoonsgegevens correct beveiligen en zij tijdig melding bij ons doen bij (een vermoeden van) een datalek.

7. Overheidsinstanties

Webosa kan wettelijk verplicht worden om sommige persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties. Het kan ook noodzakelijk zijn dat Webosa uw persoonsgegevens overdraagt om de rechten van Webosa te beschermen. Ook dit gebeurt in overeenstemming met de relevante wetgeving. We kunnen bijvoorbeeld gegevens delen met overheidsinstanties als we van mening zijn dat uw acties niet in overeenstemming zijn met de wet, onze voorwaarden of ons beleid en om de rechten, eigendommen en veiligheid van Webosa en anderen te beschermen. Misbruik of evident illegale activiteiten melden wij in dat kader altijd.

8. Waar slaan we uw gegevens op?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens gebruiken we verschillende applicaties. Om uw privacy te waarborgen, kiezen we onze leveranciers zorgvuldig uit en zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie (EU).

9. Opslag buiten de EER

Voor de gegevens die buiten de EER (Europese Economische Ruimte) worden verzonden, werken we alleen met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Als we (eventueel via onze externe dienstverleners) uw gegevens buiten de EER verwerken, dan zorgen we voor een passende bescherming van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door speciale contracten (standard contractual clauses) te gebruiken.

10. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met uw gegevens doen en waarom we uw gegevens nodig hebben. Dat doen we via deze privacyverklaring. Daarnaast heeft u de volgende rechten:
  1. recht op inzage (als u wilt weten welke gegevens we van u verzamelen);
  2. recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);
  3. recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen);
  4. recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag u ons vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken);
  5. recht op overdraagbaarheid van gegevens (als u dat wilt, kunnen we uw gegevens doorgeven aan een andere partij of u een kopie van uw gegevens geven);
  6. recht op bezwaar (in sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens).

11. Gebruikmaken van uw rechten

Wilt u gebruikmaken van een van uw rechten? Neem dan contact op via de contactgegevens hieronder. Wij helpen u graag om u rechten uit te oefenen. Als wij goede redenen hebben om uw verzoek te weigeren, lichten wij toe waarom dit zo is.

12. Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals een computer, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Webosa gebruikt cookies om: functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies); het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies); gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen (marketing-cookies).Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij vragen we, voor zover wij dat verplicht zijn, om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

13. Cookies in- of uitschakelen

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

14. Cookies verwijderen

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.